cara membuat wasiat

Siapkan Wasiat Sebelum Mati

April 27, 2011 Kewangan
Thumbnail image for Siapkan Wasiat Sebelum Mati

Dokumen perlantikan wasi (pentadbir harta pusaka) dah saya siapkan sejak tahun 2009 lagi. Dokumen pengisytiharan harta sepencarian dah siapkan pada tahun 2011. Kalau nak tambah lagi, hanya dokumen hibah sahaja yang perlu saya siapkan. Syukur, alhamdulillah. Puji-pujian bagi Allah. Menyiapkan dokumen ‘wasiat’, antara perkara akhir dalam hieraki pengurusan kewangan. Bermula dengan memastikan perlindungan takaful yang […]