Keuntungan Menjadi Dealer Public Gold

syarat menjadi dealer ejen emas public gold 2017 tnc

KEUNTUNGAN MENJADI DEALER

Keuntungan #1 – Dibayar rebat atas pembelian sendiri, bermula pembelian kedua. Rebat dibayar mengikut tahap dealership masing-masing.

  • Normal Dealer – 1.0%
  • Priority Dealer – 1.5%
  • Master Dealer – 2.0%

Contohnya, seorang Normal Dealer membeli emas berjumlah RM10,000, maka Public Gold akan membayar rebat sebanyak RM100 (RM10,000 x 1.0%). Manakala bagi Master Dealer, Public Gold membayar rebat sebanyak RM200 (RM10,000 x 2.0%).

Keuntungan #2 – Dibayar rebat 0.3% setiap kali menjual semula kepada Public Gold.

  • Contohnya jika seorang dealer menjual semula emas kepada Public Gold berjumlah RM10,000, maka rebat yang diterima ialah sebanyak RM30 (RM10,000 x 0.3%).

Keuntungan #3 – Dibayar royalti atas setiap pembelian customer yang diperkenalkan kepada Public Gold sampai bila-bila, selagi customer itu aktif membeli, dan selagi dealer itu masih aktif (kecuali jika berlaku kematian).

  • Katakanlah seorang dealer itu telahpun berjaya introduce seramai 1,000 pembeli emas yang aktif membeli emas dalam jumlah 1 gram 1 bulan secara konsisten, dan menghasilkan volum jualan RM200,000 (1,000 pembeli x 1 gram x RM200 segram), maka Public Gold membayar royalti sebanyak RM4,000 setiap bulan.
  • Royalti tersebut akan terus dibayar kepada dealer dan boleh diwariskan kepada keluarga dealer tersebut (jika berlaku kematian) selagi pembeli-pembeli emas itu aktif membeli dan menghasilkan volum jualan kepada Public Gold.
  • Ini boleh dijadikan salah satu RETIREMENT PLAN bagi sesiapa yang merancang untuk bersara pada usia muda ataupun berapa umur sekalipun.

Sebenarnya, ada lebih 25 sumber keuntungan menjadi dealer. Tetapi sebagai orang yang baru kenali Public Gold, fahami 3 keuntungan ini terlebih dahulu sudah memadai.

Selepas menjadi dealer nanti, anda akan belajar lebih lanjut dalam program yang dinamakan “New Dealer Orientation (NDO)”. Untuk bacaan lanjut, boleh baca artikel saya “6 Keuntungan Menjadi Dealer Public Gold“.

Comments on this entry are closed.