peringatan

Kita Hidup Untuk Mati

June 24, 2010 Islah Diri
Thumbnail image for Kita Hidup Untuk Mati

3 persolan tanpa jawapan Kita lahir dengan tiga persolan yang tidak boleh dijawab oleh manusia, dan tak terfikir oleh akal. Walaupun apa pun agamanya, 3 persoalan ini sentiasa bermain-main difikiran setiap manusia yang berfikir iaitu persoalan; 1 – Dari mana kita datang; 2- Untuk apa kita datang; dan 3- Ke mana kita akan pergi. Bila […]