“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka ...

Read More

“Wahai orang yang beriman! Janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain (kerana) boleh jadi ...

Read More

Katakanlah: “Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan ...

Read More

“Cari Dunia, tapi jangan lupa Akhirat” adalah satu kesilapan. Sebabnya, bila itulah motto yang ...

Read More